Kaltwasserkorallen: Eine Nahaufnahme der Koralle Lophelia pertusa

//